Úněšovský statek

Koncem března 2019 byly vyhlášeny výsledky soutěže Farma roku. Je pro nás potěšitelné, že v letošním roce zvítězili s velkým náskokem chovatelé z Úněšovského statku z farmy v Pernarci. Úněšovský statek je jedním z našich dlouhodobých zákazníků v Alta ADVANTAGE programu. Dlouhodobý genetický plán pro farmu je zaměřený na produkci a zdraví. Úněšovští zvítězili s průměrným nádojem 36,4 litru se somatickými buňkami 123.000 a pregrancy rate 32%.

Mezi 10 nejlepších holštýnských farem se dostal i další z našich Alta ADVANTAGE partnerů a to chovatelé ze ZD Morašice, kteří obsadili 8. místo.

Všem oceněným farmám blahopřejeme!

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka