RumiLife Cal24

Nejběžnější způsob řešení subklinické hypokalcémie u krav v období krátce po otelení spočívá zejména ve správně spočítané, připravené a podané krmné dávce v období před porodem. Ne vždy je to úspěšné a statistiky na základě objektivních biochemických vyšetření dokládají, že se právě nedostatek vápníku vyskytuje u poloviny převážně starších krav po otelení. Z toho plynou i další problémy s tím spojené včetně nižší užitkovosti a vyšším výskytem řady klinických onemocnění. Produkt Rumilife®CAL24™ v podobě perorálních bolusů je vyroben tak, aby okamžitě navodil optimální hladinu vápníku a současně tuto stabilizoval po delší dobu právě v čase, kdy je potřeba vápníku maximální. Je to skutečně jednoduché: první den po porodu pomocí aplikátoru podat dva bolusy jednorázově a spolehlivá prevence je zajištěna. Více detailů je uvedeno na letáku a pro zájemce i na přiložených adresách videí.

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka