Jak dosáhnout genetického pokroku?

Jednoduše řečeno, genetický pokrok u krav je způsob, jak dosáhnout lepších krav a rychleji. Před tím, než ukážeme, jak dosáhnout genetického pokroku co nejrychleji, je potřeba pochopit, jak na to. Genetický pokrok je závislý na čtyřech faktorech:

Intenzita selekce: podíl zvířat, která se stanou rodiči další generace

Používáte k zabřeznutí vašich plemenic býky v umělé inseminaci častěji než přirozenou plemenitbu? Vyřazujete z reprodukce krávy s nízkou genetickou kvalitou, nízkou užitkovostí, špatnými vemeny nebo končetinami? Vyplachujete geneticky nejlepší plemenice a přenášíte embrya do těch geneticky nejhorších? Brakujete jalovice?
Pokud zněla odpověď na tyto otázky ano, pak selektujete. S čím více zvířat pracujete, tím vyšší je intenzita selekce. Plemenářské organizace ročně testují tisíce mladých býků od nejlepších plemenic. Do inseminace se dostane pouze zlomek testovaných býků.

Přesnost selekce: průměrná spolehlivost genetického hodnocení použitého při výběru rodičovské kombinace příští generace krav

Ve světě genetiky je přesnost měřena spolehlivostí plemenné hodnoty. V genomickém hodnocení je přesnost (spolehlivost) funkcí velikosti referenční populace použité k porovnání genomicky testovaných zvířat. Čím je větší referenční populace, tím vyšší spolehlivost PH máme. Typický genomicky testovaný býk na bázi USA má spolehlivost plemenných hodnot pro produkci 75% a více. Starší genomičtí býci dosahují spolehlivosti 79-83%. To je více než 2x vyšší spolehlivost než ve starém modelu, který kombinoval rodokmenovou hodnotu rodičů.

Genetická variace: stupeň rozdílu mezi nejlepšími a nejhoršími zvířaty pro určitý znak

Kdyby byli všechna zvířata klonem jednoho, byla by genetická variance nula. To by vedlo k tomu, že příležitost pro genetický pokrok by byla takřka nemožná. Genetická variace se liší mezi stády. Stáda, která nakupují plemenice z různých zdrojů, mají větší variaci než stáda, která se dlouhodobě zaměřují na šlechtění podle svých genetických plánů. Rozdíl je také mezi stády, které často mění své zaměření a těmi, které u svého plánu vydrží dlouhodobě. Významnou roli zde hraje i hladina příbuzenské plemenitby. Vyšší hladina inbreedingu snižuje varianci, proto je potřeba brát v úvahu i tento faktor.

Generační interval: průměrný věk rodičů v době narození jejich potomků

V posledních zhruba pěti letech převládá používání genomických býků nad prověřenými. To vede ke zkrácení generačního intervalu. Nyní mohou chovatelé intenzivně používat mladé elitní plemeníky místo čekání minimálně 4,5 roku na tradiční prověření býka. Používáním mladých genomických býků jako otců příští generace se zkrátil generační interval na otcovské straně o téměř 3 roky.

Jak tedy dosáhnout co nejrychlejšího genetického pokroku?

1. sestavení individuálního genetického plánu farmy

Souhrnné selekční indexy jako např. TPI nebo Net Merit jsou zkonstruovány pro potřeby průměrného chovatele v konkrétní zemi. Ale ne každý chovatele chce být průměrný a i jejich požadavky na stádo se výrazně liší. Někdo chce výstavní typ, další co nejvyšší produkci nebo zdraví. Pro dosažení těchto cílů doporučujeme sestavení individuálního genetického plánu farmy, který zohlední skutečné potřeby na produkci, zdraví nebo typ. Nastavením důrazu na jednotlivé položky genetického plánu se zrychlí genetický pokrok a současně bude směřován požadovaným směrem. Zároveň tak odpadne rozčarování z výrazné změny hodnoty selekčního indexu při změně jeho výpočtu, jako tomu bylo nyní se změnou výpočtu NM.

2. použití nejlepších býků, kteří vyhovují genetickému plánu

Po sestavení genetického plánu je důležité využít býky, kteří nejlépe vyhovují konkrétnímu zadání. Není správné sestavit genetický plán a poté do něho vybrat býky, kteří nevyhovují zadání, nebo na ně dal prodejce nejvyšší slevu bez ohledu znalosti požadavků stáda. V připařovacím programu Alty Genetics (AltaGPS) nejprve sestavíme genetický plán pro farmu a na základě těchto požadavků sestavíme pořadí nejvhodnějších býků. Chovatelé tak mají možnost si vybrat nejvhodnější býky, kteří odpovídají jejich potřebám. Lze vybírat ze tří kategorií – elitní genomičtí býci v Alta ADVANTAGE programu, FutureStars (genomičtí býci s vysokou spolehlivostí PH, kteří mají proveřené porody a vlastní plodnost) nebo prověření býci na dcerách. Tento systém umožňuje našim zákazníkům rychlé a efektivní šlechtění na ekonomicky významné znaky.

3. použití skupiny genomických býků jako součást genetického programu

Není třeba se obávat použít genomické býky. Po celém světě roste poptávka po genomických býcích a v řadě chovatelsky vyspělých zemí převyšuje používání genomických býků nad prověřenými. Zařazením skupiny genomických býků se zkrátí generační interval a zrychlí genetický pokrok stáda. Pro zvýšení spolehlivosti plemenných hodnot je potřeba použít skupinu býků místo individuálního výběru 1-2.

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka