Denní přírůstek jako selekční kritérium brakace jalovic

Genotypování jalovic nebo jejich řazení podle vlastního indexu farmy jsou užitečným nástrojem při rozhodování, které jalovice vyřadit a které si ponechat ve stádě. Čím dál více chovatelů využívá i informace o zdraví telat a jalovic, na základě kterých brakují nepotřebné jalovice. Alternativní, ale velice efektivní cestou pro vyřazení jalovic ze stáda může být i denní přírůstek před odstavem.

V případě denních přírůstků jsme byli zvyklí hodnotit spíše výkrm masného skotu. Poslední dobou se ale k hodnocení přírůstku přiklání stále více chovatelů mléčného skotu a odborníků z univerzit. Studie provedená na Cornellově Universitě v USA na univerzitním a komerčním stádě prokázala závislost na denních přírůstcích telat během mléčné výživy a následnou užitkovostí na první laktaci. Na každý kilogram přírůstku nadojily prvotelky na universitním stádě o 850 kg mléka více, na komerční farmě pak o 1.113 kg (výpočet přes TDM). S tímto zjištěním dostává vážení narozených a odstavených telat a následné hodnocení přírůstku jiný rozměr.

Komerční stádo z Wisconsinu má 2.850 krav a veškeré záznamy o zvířatech vede v programu DairyComp. Jedná se o farmu, kterou jsme navštívili během Alta ADVANTAGE Showcase v roce 2017. Majitel farmy úzce spolupracuje s Altou Genetics (mj. odchovává telata narozená z programu PEAK) a je jedním z přednášejících na DMS.
Během uvedené studie se zvířata rozdělila na čtvrtiny podle dosaženého průměrného denního přírůstku do odstavu:

  počet prvotelek přírůstek 1. laktace, 305 ME
nejlepších 25% 332 0,99 15.016
nejhorších 25% 308 0,76 14.442
rozdíl   0,23 574

Z tabulky je patrné, že prvotelky, které měly jako telata přírůstek o 230 gramů vyšší, nadojily o téměř 600 kg mléka více.

Ve studii přírůstků se dále rozdělila skupina prvotelek s nejvyšším a nejnižším přírůstek na dvě poloviny podle plemenné hodnoty rodičů pro produkci mléka.

Nejlepší přírůstek počet prvotelek PH rodičů přírůstek 1. laktace, 305 ME
lepších 50% 166 266 0,99 15.651
horších 50% 166 48 0,98 14.390
rozdíl   218   1.261

Přírůstek byl stejný, rozdíl byl v genetické predispozici pro produkci mléka. Přestože očekávaný rozdíl v užitkovosti byl 218 kg mléka, reálně to bylo téměř 6x více!

Nejhorší přírůstek počet prvotelek PH rodičů přírůstek 1. laktace, 305 ME
lepších 50% 154 258 0,76 14.864
horších 50% 154 25 0,76 14.043
rozdíl   233   821

Také v kategorii telat s nejnižším přírůstkem se projevil rozdíl v genetické predispozici pro produkci mléka, i když ne tak velkou měrou jako v kategorii telat s nejvyšším přírůstkem.

Co si vzít z tohoto rozboru:

  1. když se rozhodujete, které jalovice ze stáda vyřadit a které si ponechat, vezměte v úvahu i denní přírůstky během mléčné výživy. Vyřazování jalovic s nízkým přírůstek má velký vliv na budoucí užitkovost stáda.
  2. neznehodnocujte investice do genetiky špatným odchovem telat. Čím lépe odchováte telata, tím lépe budou dojit jako prvotelky. Každé navýšení přírůstku během prvních měsíců života telete se pozitivně odrazí na budoucí užitkovosti.

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka