ALTA V ČR

Počátky formování zástupce Alty Genetics Inc. sahají k jejímu předchůdci – Landmark Genetics – a to do roku 1995, kdy zakládající členové představili našim chovatelům firmu Genmark s.r.o. Sloupnice.

Cílem bylo přinést tento segment genetiky (USA a Kanada) do našich ambiciózně se rozvíjejících holštýnských chovů. Období těchto počátků je mimo jiné spojeno se jmény býků Bellwood, Luke, Formation a další. Velký ohlas získaly akce – chovatelské dny na Jangelci u Vysokého Mýta.

V roce 2003 se společnost přejmenovala na Alta Czech, s.r.o. Sloupnice. Kromě hlavního předmětu působení na českém trhu, tedy zpřístupnit špičkovou genetiku za přijatelné ceny, se intenzívně rozvíjely podpůrné selekční programy, prezentace na výstavách a cílené poznávací cesty do zámoří a po Evropě. Velmi úspěšné se staly akce s názvem Alta Showcase Tour, které se nyní konají každoročně.

Alta Czech od roku 2019 poskytuje know-how a vlastní realizaci na další významné projekty pro české farmy jako Alta COW WATCH nebo DairyComp. Jedná se bezpochyby o progresívní proces, kdy si bez těchto programů nelze budoucnost efektivních mléčných farem představit.

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka