Víte, co vám říkají vaše krávy?

(Arnold Harbers, Data analyst, NEDAP) 

Krávy nám neustále dávají signály o svém zdraví a produkci. Zjistěte, jak vám může Alta CowWatch pomoci tyto signály interpretovat a rozumět jim.

Krávy mají každý den plno práce. Potřebují dostatek času na krmení, přežvykování a odpočinek. A pak je potřeba připočítat ještě čas na dojení, zootechnickou práci a další nezbytné činnosti. Obecně vzato to znamená, že krávy mají nabitý rozvrh. Odchylky od tohoto denního rozvrhu mohou mít vážné důsledky na ekonomiku stáda.

Optimální načasování

Mléčné krávy ve volném ustájení stráví 4 až 6 hodin denně krmením, žerou 9-14x denně. Kromě toho potřebují okolo 10 hodin na přežvykování a 12 až 14 hodin odpočinku, většinou v 11 cyklech během dne. To nechává prostor pro zhruba 3 hodiny jiných aktivit denně, včetně zootechnické práce. Je třeba samozřejmě připomenout, že odpočinek a přežvykování se mohou prolínat. Celkově krávy stráví okolo 16 hodin přežvykováním v kombinaci s odpočinkem. To znamená 7 hodin přežvykování během ležení, 3 hodiny přežvykování během stání a 6 hodin ležení bez přežvykování (obrázek 1). A nezapomínejte na to, že poslední kráva, která odejde ze skupiny a opět se do ní vrátí, určuje čas dojení pro celou skupinu! Pohodlí pro krávy znamená dovolit jim, aby si samy vytvořily denní režim. Výsledkem je méně stresu a vyšší užitkovost. Perfektně zvládnutý management jednotlivých skupin krav znamená, že kráva má dostatek času být krávou. Kanadský výzkum ukázal, že vyšší příjem krmiva a s tím spojená vyšší produkce mléka, úzce souvisejí s časem, který kráva tráví žraním. Efektivnější je častější žraní menších dávek než rychlé žraní větších dávek krmiva. Tento typ žraní je nejen dobrý pro produkci, ale je také zdravější pro bachor a tím se zvyšuje i jeho účinnost.

Nejnovější generace senzorů Alta CowWatch, dokáže monitorovat denní rozvrh 24 hodin denně a 7 dní v týdnu jak u jednotlivých krav, skupin, tak i celého stáda. A hodí se nejen pro krávy v laktaci, ale především pro zasušené krávy a popř. pro jalovice. To vám dává možnost kontrolovat a vyhodnocovat změny v úpravách welfare nebo krmných dávek. Je dobré si uvědomit, že se vyplatí vědět co nejvíce o všech těchto vlastnostech – pro co nejvíc krav nebo skupin. Pokud, například, měříte dobu přežvykování pouze u otelených krav, dostanete jen malý obrázek. Přidáním času žraní a přežvykování u suchých krav dosáhnete obrovského zlepšení a skutečně můžete zvýšit efektivnost vašeho stáda.

Stání na sucho

Krávy jsou přežvýkavci, což znamená, že potřebují trávit dostatek času žraním a přežvykováním. Důležitý je celkový čas přežvykování. Omezený čas pro přežvykování sám o sobě nenaznačuje problém. Může to být jednoduše v důsledku změny krmné dávky. Nejznámějším příkladem je přístup na pastvinu. To má za následek dramatickou změnu v krmení a době potřebné pro přežvykování ve srovnání s krmení siláží, ale celkový čas přežvykování zůstává neměnný. Když se celková doba přežvykování zkrátí, vaše krávy mají problém, protože se může jednat o příznak ketózy. Krávy s ketózou mají o 5% kratší dobu přežvykování během celého suchého období. To jenom posiluje nutnost znát dobu krmení i dobu přežvykování. Je důležité toto znát během stání na sucho. Možná, že o této skupině krav napoprvé neuvažujete, ale měli byste. Dobrá péče během stání na sucho je zásadní pro dobrý začátek nové laktace. Doba krmení a ležení v době mimo laktaci souvisejí s produkcí na začátku laktace. Nejproduktivnější krávy tráví více času krmením a více času ležením v době mimo laktaci.

Graf: Rozdíly v délce trvání krmení a ležení (stání na sucho) mezi málo a silně produktivními krávami.

Je to na vás

Každé stádo je jiné, a dokonce i krávy z jednoho stáda jsou jiné. Pozitivní změny v jednom stádu nemusejí mít efekt v jiném. Klíčem je rychle vědět, zda změna v péči funguje tak, jak jste očekávali. S nejnovější generací senzorů Alta CowWatch teď máte možnost zjistit o svých krávách informace prakticky okamžitě. Teď je to tedy na vás: Jak toho můžete využít ke zlepšení výnosnosti své farmy, pokud chováte mléčné krávy?

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka