Dejte kravám v laktaci čas pro ležení

(Arnold Harbers, Data analyst, NEDAP) 

Ležení je jedna z nejdůležitějších aktivit během dne v životě mléčné krávy. Počet hodin, které kráva tráví ležením, má přímý vliv na její zdraví, pohodu a produktivitu.

Krávy potřebují trávit dostatek času ležením. Vědecké výzkumy prokázaly, že optimální délka je mezi 12 a 14 hodinami. Není to žádná novinka, ale je nezbytné důležitost ležení neustále připomínat. Probíhají rozsáhlé výzkumy, které potvrzují, že pokud si kráva může vybrat mezi omezeným ležením a omezeným krmením, raději omezí krmení na úkor ležení. Omezení ležení způsobuje stres a tím pádem negativně ovlivňuje ekonomiku farmy. Výzkumníci z Miner Institute v USA zjistili, že každá další hodina ležení znamená na každou krávu 1 až 3,5 litru mléka denně navíc. Dokonce i delší čas ležení v době před laktací má pozitivní dopad na produkci mléka u mladých krav. Když se zamyslíme nad touto informací, můžeme si položit otázku: Jak lze krávy motivovat k tomu, aby si více lehaly v koncovém období (poslední 3 týdny před telením)?

Péče má vliv na dobu ležení

Je samozřejmé, že nedostatek času na ležení je něco, co by farmáři způsobovali úmyslně. Nicméně existuje spousta faktorů, které mají při péči negativní vliv na motivaci krávy, aby si lehla. Nejdůležitější z nich jsou:
• dlouhé trvání dojení
• málo místa
• nevhodné ustájení
• typ podestýlky
• nevhodná okolní teplota
• příliš dlouhý čas, strávený mimo ustajovací prostory

Všechny tyto faktory souvisejí s péčí a to znamená, že je můžeme ovlivnit. Dobrým příkladem je přeskladnění. Pokud naskladníme skupinu v přípravě na porod na 80 a více procent, budeme mít u prvotelek nižší užitkovost.

Doba ležení v období laktace

S komerčně dostupnými senzory, jako je Nedap Smarttag Leg (Alta CowWatch na končetině), můžeme monitorovat dobu ležení u jednotlivých zvířat, skupin a celého stáda. Studie, provedené na dobře organizované farmě (3x dojení, 300 krav, lože s podestýlkou z písku) ukazují, jak se doba ležení mění během laktace (Obrázek 1).

Přímo po telení je doba ležení pro stádo 12,5 hodin denně. Toto číslo rapidně klesá na asi 11 hodin denně v období na vrcholu produkce. Jedná se o komerční stádo s jedním z nejdelších období ležení, které jsem kdy viděl. A dokonce i v případě tohoto stáda chtěly krávy na vrcholu produkce ležet 12 hodin denně. Pohled na jednotlivé krávy nám může poskytnout ještě podrobnější informace. Distribuce každodenní doby ležení vám může napovědět, o kolik procent se žádoucí doba ležení liší.

Řekněme, že žádoucí doba ležení je 10 až 16 hodin denně. Na Obrázku 2 můžeme vidět, že téměř 20% má dobu ležení méně než 10 hodin denně. Tyto krávy mohou mít problém, ale také se může jednat o nedostatky v péči o stádo. Monitorování těchto údajů týden po týdnu vám může pomoci pochopit, co se ve vašich skupinách a ve vašem stádu děje. Dá farmáři včasný varovný systém, že krávy si vedou špatně.

Ležení v době stání na sucho

Důležitost doby ležení v době stání na sucho pro produkci mléka byla podrobně popsána zde. Když se podíváme na dobu ležení během stání na sucho u tohoto stáda, vidíme, že týdenní průměr skupiny je alespoň 13 hodin až 15 hodin po celý rok (Obrázek 3).To je opět velmi dobré číslo. Ukazuje, že s dobrým uspořádáním skupin a dobrou péčí mají krávy během suchého stání motivaci, aby si lehly na větší část dne.

Sledujte a hodnoťte změny v péči

Co se stane, když změníte typ podestýlky a nahradíte matrace například hlubokou podestýlkou? Než změníte celou farmu, můžete zkusit jen jednu skupinu a zhodnotit, zda se dostavil očekávaný účinek. Farmář, který toto změnil, zjistil, že doba ležení se zvýšila denně o 45 minut, přesně tak, jak chtěl. To je jen jeden příklad, který ukazuje, jak moderní technologie a přesná data (senzory pro sledování doby ležení) mohou pomoci farmářům monitorovat a optimalizovat péči o krávy.

 

VYHLEDÁVÁNÍ BÝKŮ

Vyhledat býka